Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vào sáng ngày 31/3, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện (trừ lĩnh vực giao dịch đảm bảo về đất đai) từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Trường hợp cần thiết, đề nghị người dân thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hình thức trực tuyến và qua Bưu điện.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung người dân, tổ chức chỉ thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp cấp thiết; các hồ sơ chưa thật sự cần thiết thì đợi sau mùa dịch bệnh Covid-19 thực hiện.

Khi đến trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cần liên hệ trước với Bộ phận Một cửa để được hướng dẫn, tránh tình trạng tập trung đông người cục bộ có thể xảy ra (người dân có thể gọi qua Tổng đài 1022 - di động gọi số: 0277 1022, để nối máy đến Bộ phận Một cửa cấp huyện nắm thông tin) - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh lưu ý.

Nguồn Cổng Thông tin điện tử tỉnh