Xuất bản thông tin

null Cách ly xã hội không phải phong tỏa đất nước

Chi tiết bài viết Tin tức

Cách ly xã hội không phải phong tỏa đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việc cách ly toàn xã hội mới chỉ dừng lại ở việc thuyết phục, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình. Chính phủ chưa tính đến việc phong tỏa các thành phố lớn.