Xuất bản thông tin

null Các hành vi có thể bị xem xét xử lý hình sự trong phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Các hành vi có thể bị xem xét xử lý hình sự trong phòng, chống dịch COVID-19

Phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội: Nhiều hành vi vi phạm có thể bị xem xét xử lý hình sự

Theo Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, những hành vi vi phạm sau có thể bị xem xét xử lý hình sự:

 

Nguồn TTXVN