Xuất bản thông tin

null Số liệu về độ tuổi người mắc COVID-19 tại Việt Nam (tính đến 6h ngày 12/4/2020).

Chi tiết bài viết Tin tức

Số liệu về độ tuổi người mắc COVID-19 tại Việt Nam (tính đến 6h ngày 12/4/2020).

Tính đến 6h ngày 12/4/2020, Việt Nam ghi nhận 258 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 117 nam và 141 nữ.

 

Nguồn TTXVN