Xuất bản thông tin

null 24 giờ qua Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới (tính đến 6h ngày 17/4/2020).

Chi tiết bài viết Tin tức

24 giờ qua Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới (tính đến 6h ngày 17/4/2020).

Tính đến 6h ngày 17/4/2020, Việt Nam ghi nhận 268 ca mắc COVID-19, 177 ca đã được công bố khỏi bệnh.

 

Nguồn TTXVN