Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 02 Nâng cấp Cổng dịch vụ công, triển khai dịch vụ công mức 3, 4 và xây dựng cổng điều hành tác nghiệp nội bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 02 Nâng cấp Cổng dịch vụ công, triển khai dịch vụ công mức 3, 4 và xây dựng cổng điều hành tác nghiệp nội bộ

- Gói số 02: Nâng cấp Cổng dịch vụ công, triển khai dịch vụ công mức 3, 4 và xây dựng cổng điều hành tác nghiệp nội bộ

- Dự án Cổng dịch vụ công và điều hành tác nghiệp nội bộ tỉnh Đồng Tháp.

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch vụ FDS; Địa chỉ: Số 17, ngách 89, ngõ 250, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 6.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.