Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Giám sát an toàn hệ thống thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Giám sát an toàn hệ thống thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu

- Gói thầu số 1: Giám sát an toàn hệ thống thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc

- Nhiệm vụ Thuê dịch vụ đánh giá, giám sát an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC. Địa chỉ: Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 979.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi chín triệu đồng chẵn).

- Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Thời gian triển khai cài đặt: Tối đa 07 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).

+ Thời gian thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ: 12 tháng.

- Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.