Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 03: Xây dựng phần mềm xử lý nghiệp vụ đối với thủ tục hành chính cấp huyện, xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 03: Xây dựng phần mềm xử lý nghiệp vụ đối với thủ tục hành chính cấp huyện, xã

Tên gói thầu: Gói số 03: Xây dựng phần mềm xử lý nghiệp vụ đối với thủ tục hành chính cấp huyện, xã

Thuộc dự án Cổng dịch vụ công và điều hành tác nghiệp nội bộ tỉnh Đồng Tháp.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch vụ FDS; địa chỉ: Số 17, ngách 89, ngõ 250, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 3.572.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 140 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).

         - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.