Xuất bản thông tin

null Tròn 1 tuần, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới (từ 22/3 đến 7h ngày 23/4/2020)

Chi tiết bài viết Tin tức

Tròn 1 tuần, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới (từ 22/3 đến 7h ngày 23/4/2020)

Tròn 1 tuần, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Số ca mắc tới 7h sáng ngày 23/4/2020 vẫn là 268.

 

Nguồn TTXVN