Xuất bản thông tin

null Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam những ngày gần đây (Số liệu tính đến 7h ngày 27/4/2020)

Chi tiết bài viết Tin tức

Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam những ngày gần đây (Số liệu tính đến 7h ngày 27/4/2020)

Đến 7h ngày 27/4, Việt Nam ghi nhận 270 ca mắc COVID-19 mới.

 

 

Nguồn TTXVN