Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp năm 2023

Trang chủ Tin tức

Đồng Tháp triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp năm 2023

Hằng năm, Sở Nội vụ Đồng Tháp đều tổ chức khảo sát lấy ý kiến đánh giá của người dân đối với chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

Năm nay, cuộc khảo sát sẽ bắt đầu từ ngày 15/8 đến ngày 31/10/2023. Trong tổng số người dân đã từng nộp hồ sơ và nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ chọn ra 6.045 người để khảo sát. Người dân sẽ có cơ hội đóng góp ý kiến, đánh giá mức độ hài lòng của mình đối với chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể là việc thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Cuộc khảo sát được tiến hành thông qua phương pháp phỏng vấn, cụ thể:

- Đối với người dân đã thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua hình thức trực tiếp và trực tuyến) sẽ được các tổng đài viên của Tổng đài 1022 Tỉnh gọi điện thoại để phỏng vấn theo các câu hỏi có sẵn. Đầu số gọi ra thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh là 088 6800126.

- Đối với người dân đã thực hiện thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã (qua hình thức trực tiếp và trực tuyến) sẽ được các nhân viên bưu điện liên hệ để hẹn thời gian đến gặp trực tiếp người dân (tại nhà) để phỏng vấn theo các câu hỏi có sẵn. Thông qua các ý kiến đánh giá của người dân và các thông tin thu được từ cuộc khảo sát sẽ là căn cứ để các cơ quan hành chính nhà nước đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân trong thời gian tới.

(Theo Công văn 2006/SNV-CCCQ ngày 26/7/2023 của Sở Nội vụ Đồng Tháp)

An Nhiên tổng hợp