Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp tập huấn Lập trình GIS

Trang chủ Cải cách hành chính

Khai giảng lớp tập huấn Lập trình GIS

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn Lập trình GIS cho công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

 

 

Lớp đào tạo nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết về lập trình và triển khai các hệ thống thông tin địa lý (GIS). Chuyên đề tập huấn có thể ứng dụng với nhiều lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ liên quan như quản lý vị trí lắp đặt trạm BTS, các camera an ninh, quản lý về tài nguyên môi trường, giao thông, nông nghiệp, Y tế…; Đây là một trong các nội dung cần thiết trong giai đoạn xây dựng đô thị thông minh và chính quyền số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.

Với sự giảng dạy tận tình của Giảng viên Đặng Văn Nghiệp – Giám đốc Công ty Giải pháp và Công nghệ Bản Đồ Việt, là một trong những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực GIS, các học viên được cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, các giải pháp trong ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý, điều hành tại các đơn vị địa phương.

Lớp tập huấn được diễn ra từ ngày 09 tháng 11 năm 2020 đến ngày 20 tháng 11 năm 2020

GEM