Xuất bản thông tin

null Họp lấy ý kiến góp ý kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp 2.0

Trang chủ Cải cách hành chính

Họp lấy ý kiến góp ý kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp 2.0

Ngày 03 tháng 12 năm 2020, tại phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

 

 

Ảnh: Các đơn vị trao đổi thảo luận

Chủ trì cuộc họp là Phó Giám đốc Sở Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ cùng sự hỗ trợ từ bà Đào Hải Anh Trung tâm tư vấn thông tin nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư Công nghệ thông tin – Cục Tin học hoá và đại diện các Sở, ban, nghành tỉnh, Uỷ ban nhân dân Thành phố Cao Lãnh.

Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh là cơ sở cho việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, hướng tới một hệ thống chính quyền điện tử toàn diện, là cơ sở khoa học để triển khai các ứng dụng CNTT của tỉnh một cách hiệu quả nhằm đảm bảo các mục đích: liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, đảm bảo triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lắp, tiết kiệm chi phí triển khai, đề xuất các danh mục các chương trình, nhiệm vụ cần triển khai để hoàn chỉnh hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp và lộ trình triển khai các dự án.

Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, phiên bản 2.0 được xây dựng trên cơ sở nâng cấp, cập nhật các nội dung từ phiên bản 1.0 và Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Tại cuộc họp, từng đơn vị sở ngành lần lượt cung cấp thông tin, nêu ý kiến trao đổi và làm rõ các nội dung liên quan đến các nghiệp vụ, nhu cầu chia sẽ kết nối dữ liệu do các sở,ngành quản lý.

Thông qua cuộc họp không chỉ rà soát lại các nội dung cũng là cơ hội để các đơn vị cùng nhau có cái nhìn tổng thể về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính quyền điện tử thời gian tới của tỉnh.

GEM