Xuất bản thông tin

null Tập huấn hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Cải cách hành chính

Tập huấn hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp

Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng VNPT tỉnh Đồng Tháp, các đơn vị, địa phương khai giảng các lớp tập huấn hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp theo hình thức tập huấn trực tuyến.

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp được triển khai cho các sở, ban ngành tỉnh, UBND 12 huyện, thành phố và UBND 143 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hệ thống phục vụ cho các mẫu báo cáo theo Quyết định số 1372/QĐ- UBND ngày 7 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã và kết nối, liên thông với Hệ thống báo cáo của Chính phủ

           Thời gian tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 13/10/2021 đến ngày 12/11/2021 theo từng loại đối tượng tương ứng với các lĩnh vực của biểu mẫu báo cáo và một lớp quản trị dành cho các công chức phụ trách CNTT các đơn vị có thể chủ động tạo biểu mẫu báo cáo theo nhu cầu thực tế của địa phương.

          Dự kiến hệ thống đưa vào vận hành chính thức phục vụ báo cáo của các đơn vị, địa phương năm 2021

          GEM