Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả LCNT dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả LCNT dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

TÊN GÓI THẦU: Gói số 1-BS: Mua sắm thiết bị phần cứng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh (theo Danh mục thiết bị tại Báo cáo số 2003/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 20/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Nội dung: Nâng cấp hệ thống server chassis và hệ thống lưu trữ: khung máy chủ, máy chủ, thiết bị lưu trữ, tủ rack, bổ sung ổ cứng cho SAN hiện hữu, nâng cấp license cho SAN switch, đĩa cứng cho thiết bị lưu trữ offline; Hệ thống lưu điện, tủ điện; Điều hòa; tường lửa; Hệ thống sàn nâng; máy tính vận hành phục vụ cho vận hành Hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu Tỉnh.

Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Văn bản phê duyệt: 465/QĐ-STTTT ngày 21/9/2020, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 9.458.000.000 đồng.

Giá trúng thầu: 9.427.856.000 đồng

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt; địa chỉ: Số 23, Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).

Thúy Kiều.