Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu lập đề cương dự toán: Lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu lập đề cương dự toán: Lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

TÊN GÓI THẦU: Tư vấn lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

Nội dung: Lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực tại 48 đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thuộc dự toán: Lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp cấp tỉnh năm 2022.

Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Bên mời thầu: Công ty TNHH Hòa An Phát Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 22 giờ 31 phút, ngày 30/12/2021 đến 09 giờ 00 phút, ngày 21/01/2022 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành E-HSMT: Công ty TNHH Hòa An Phát Đồng Tháp. Số 231E2, đường Đỗ Văn Y, Tổ 9, ấp Hòa Mỹ, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, Số điện thoại: 0939962089, email: hoaanphatdongthap@gmail.com.

Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 21/01/2022

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 30/12/2021.

                                                                                                                                 Thúy Kiều.