Xuất bản thông tin

null Danh sách công diễn 200 món ăn từ sen tại Lễ hội sen Đồng Tháp năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Danh sách công diễn 200 món ăn từ sen tại Lễ hội sen Đồng Tháp năm 2022

 

Theo Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 26/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I - năm 2022, với chủ đề ''Sen ngày mới'', dự kiến sẽ thiết lập kỷ lục 200 món ăn từ Sen.

- Thời gian: vào lúc 15 giờ 00 ngày 21/5/2022.

- Địa điểm: tại Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh.

Sau khi chế biến xong, các món ăn từ Sen sẽ được bày trí tạo hình hoa và sẽ được bảo quản tách biệt với món ăn đưa ra trưng bày nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho các đại biểu và khách tham quan dùng thử.

Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam (CRDC) đưa ra Danh sách công diễn 200 món ăn từ sen tại Đồng Tháp, cụ thể như sau:

Theo Kế hoạch số 01/KH-TTNCBTPTATVN ngày 04/05/2022 của Trung tâm Nghiên cứu

Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam.

K.O.I