Xuất bản thông tin

null Cung cấp Tài liệu truyền thông Lễ hội Sen

Chi tiết bài viết Tin tức

Cung cấp Tài liệu truyền thông Lễ hội Sen

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin để tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022 (ảnh, video, thông tin hoạt động…), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh truy cập, tải tài liệu tại các kênh sau:

- Mục Tài liệu truyền thông Chuyên trang Lễ hội sen: https://lehoisen.vn

- Mục Tài liệu Diễn đàn Du lịch: https://diendandulich.dongthap.gov.vn

- Kho dữ liệu Sở Thông tin và truyền thông tổng hợp cung cấp trên Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1SLMB4xh7BwyVAcmY2ZTg7r9Ys8NbIkOm

 

K.O.I