Xuất bản thông tin

null LÙI THỜI HẠN NHẬN BÀI THAM DỰ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 52 NĂM 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

LÙI THỜI HẠN NHẬN BÀI THAM DỰ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 52 NĂM 2023

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023 với chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết một bức thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Theo Ban tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52, thời gian dự thi được tính từ ngày 10-01-2023 đến ngày 15-3-2023. Tuy nhiên, do cuộc thi lần thứ 52, Liên minh Bưu chính thế giới công bố chủ đề cuộc thi muộn hơn mọi năm nên thời gian tổ chức, thời gian nhận bài dự thi từ các em học sinh cũng bị rút ngắn.

Được sự thống nhất của Ban Tổ chức Cuộc thi, để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh có thể tham gia đầy đủ cuộc thi, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản lùi thời hạn nhận bài tham dự cuộc thi từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 31/3/2023 (đính kèm văn bản).

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai Cuộc thi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, theo đó: Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời thông báo đến các trường và học sinh về thời hạn cuối nhận bài tham dự cuộc thi là ngày 31/3/2023; đồng thời Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố tiếp nhận bài thi của các em học sinh đến hết ngày 31/3/2023 (tính theo dấu Bưu điện).

                                                                                                                                      P. BCVT.