Xuất bản thông tin

null Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 Chương trình IPv6 For Gov, triển khai nhiệm vụ 2023 và giai đoạn 2023 – 2025

Trang chủ Tin tức

Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 Chương trình IPv6 For Gov, triển khai nhiệm vụ 2023 và giai đoạn 2023 – 2025

Ngày 28/3/2022, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phạm Đức Long – đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết tổng kết giai đoạn 1 Chương trình IPv6 For Gov, triển khai nhiệm vụ 2023 và giai đoạn 2023 – 2025.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp có Bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long phát biểu tại hội nghị tổng kết giai đoạn 1 Chương trình IPv6 For Gov . Ảnh M. Ngọc.

Tại Hội nghị Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã báo cáo kết quả triển khai IPv6 For Gov giai đoạn 01 (2021-2022) và đặt các mục tiêu cho giai đoạn 2 (2023-2025)

Theo đó, tỉ lệ ứng dụng IPv6 Việt Nam đạt 53% với hơn 50 triệu người dùng, lọt top 10 nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi IPv6. Tính đến nay có 100% các tỉnh, thành phố; 77% các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 37% các cơ quan thuộc Chính phủ đã ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6, vượt 88% so với mục tiêu đề ra. Có 95% tỉnh, thành phố; 50% các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 12% cơ quan thuộc Chính phủ đã chuyển đổi cổng thông tin điện tử sang IPv6, vượt 55% mục tiêu kế hoạch.

Mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2:

- Hoàn thành chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu, WAN, các phần mềm, ứng dụng, triển khai thí điểm hoạt động thuần IPv6 (IPv6 only), 100% Bộ, ngành, địa phương chuyển đổi IPv6 thành công cho hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT và sẵn sàng triển khai IPv6 only.

- 70-80% tỷ lệ sử dụng IPv6 Việt Nam; 100% người dùng truy cập Internet băng rộng qua IPv6 (fixed, Mobile); 100% IDC, Cloud, Hosting, Content cung cấp dịch vụ IPv6; IPv6 only, IPv6 cho 5G, Cloud, IoT, …

                  Bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì điểm cầu Đồng Tháp

Đồng Tháp đã hoàn thành chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh: Hệ thống mạng lõi, kết nối Internet; Hệ thống DNS; Cấu hình tất cả các hệ thống thông tin của tỉnh hoạt động được trên nền IPv6 (cổng thông tin điện tử; dịch vụ công; thư điện tử…). Tổ chức 02 lớp đào tạo cơ bản, nâng cao về IPv6, 01 lớp DNSSEC cho 200 người là đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, doanh nghiệp viễn thông, internet.

Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị VNNIC hỗ trợ khai báo, kích hoạt trạng thái cho bản ghi ROA hoạt động trên dữ liệu RPKI và đồng bộ Whois cho bản ghi Route của vùng IP lớn nhất; triển khai ký số tài nguyên ROA/RPKI cho các vùng IPv4, IPv6, ASN của tỉnh nhằm đảm bảo.

Đồng Tháp cũng đặt mục tiêu chuyển đổi IPv6 trong thời gian tới:

- Tập trung triển khai chuyển đổi IPv6 hệ thống mạng của các sở, ban, ngành tỉnh (năm 2023), UBND cấp huyện (năm 2024) và hoàn thiện chuyển đổi IPv6, thử nghiệm IPv6-only (năm 2025).

- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về lộ trình chuyển đổi IPv6 của tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VNNIC và các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6, triển khai RPKI.

DOM