Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử tại 16 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin Bau cu HDND

Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử tại 16 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban bầu cử tại 16 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (xem chi tiết Quyết định thành lậpdanh sách các Ban bầu cử), với tổng số 191 thành viên; mỗi Ban có Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và từ 08 đến 10 Ủy viên.

Ảnh minh hoạ

          Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp có 10 công chức, viên chức được trưng tập làm thành viên tại 08 Ban bầu cử; trong đó, có 02 công chức được phân công làm Trưởng Ban./.