Xuất bản thông tin

null Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Chi tiết bài viết S4T_BAO CHI XUAT BAN

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Đơn vị bầu cử số 1 (Thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và huyện Tam Nông)