Xuất bản thông tin

null Danh sách Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội ở các đơn vị bầu cử của Đồng Tháp

Chi tiết bài viết S4T_BAO CHI XUAT BAN

Danh sách Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội ở các đơn vị bầu cử của Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp:

Số đơn vị bầu cử là 03.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là 08 người.

Số người ứng cử là 14 người.

Xem chi tiết tại đây