Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 03 Ban bầu cử tại 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chi tiết bài viết Tin Bau cu HDND

Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 03 Ban bầu cử tại 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Hội đồng bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và
số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;
sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ngày 12 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập 03 Ban bầu cử tại 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; cụ thể:

          - Ban bầu cử số 01 (xem chi tiết Quyết định): do ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; 02 Phó Trưởng ban: ông Trần Văn Tám - Phó Trưởng ban thường trực Ban Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Tháp; và 07 Ủy viên.

          - Ban bầu cử số 02 (xem chi tiết Quyết định): do ông Trần Trí Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; 02 Phó Trưởng ban: bà Đoàn Thị Nghiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ông Mai Ngọc Dinh - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; và 07 Ủy viên.

          - Ban bầu cử số 03 (xem chi tiết Quyết định): do bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; 02 Phó Trưởng ban: ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Út - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; và 07 Ủy viên./.

Ảnh minh hoạ