Xuất bản thông tin

null Công bố danh sách 97 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Chi tiết bài viết S4T_BAO CHI XUAT BAN

Công bố danh sách 97 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Theo đó, có 97 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tại 16 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh để bầu 58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 26 người tái cử, số lượng nữ là 37 người; đáng chú ý, có 03 ứng cử viên là Chủ nhiệm Hội quán, Giám đốc Hợp tác xã và Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản.

Xem chi tiết tại đây: /documents/126836/0/117NQ_UBBC_2021_2026_1.PDF/dda3244f-b704-a767-0b43-926f01f40c0a?t=1619405056170

 

 

Nguồn Cổng Thông tin điện tử tỉnh