Xuất bản thông tin

null Kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày

Chi tiết bài viết S4T_BAO CHI XUAT BAN

Kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày

Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng tránh được sự lây nhiễm SARS-CoV-2 từ những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và virus học, Bộ Y tế quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày.

Nguồn TTXVN