Xuất bản thông tin

null Các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới

Chi tiết bài viết S4T_BAO CHI XUAT BAN

Các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị mọi người dân chủ động, tích cực, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với 9 khuyến cáo cụ thể.

Nguồn TTXVN