Xuất bản thông tin

null Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật trên mạng

Chi tiết bài viết S4T_BAO CHI XUAT BAN

Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật trên mạng

Thời gian qua, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng. Các thông tin tiêu cực này đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

 

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng nêu trên, ngày 03/8/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành văn bản số 393/UBND-THVX, theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tuân thủ kỷ luật phát ngôn. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng, chống dịch tại địa phương, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Tỉnh xử lý kịp thời tin giả, tin sai sự thật.

Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tham gia phòng, chống dịch thực hiện nghiêm và đúng các quy định của cấp có thẩm quyền, có thái độ đúng mực với người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin bất lợi lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình thực thi các biện pháp phòng, chống dịch.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường thông tin tình hình, diễn biến dịch, các biện pháp phòng, chống dịch và công tác xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; kịp thời phản bác những tin giả, tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ xử lý tin giả, tin sai sự thật trên mạng; Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường rà soát, phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại địa phương, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.