Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp chưa ghi nhận ca lây nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng

Chi tiết bài viết S4T_BAO CHI XUAT BAN

Đồng Tháp chưa ghi nhận ca lây nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng

Tất cả các trường hợp F1 của bệnh nhân BN7539 được phát hiện đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đây là cơ sở quan trọng để có thể khẳng định, BN7539 chưa phát tán vi rút ra cộng đồng tại địa phương. Đây là ca bệnh lây nhiễm từ địa phương bên ngoài vào Đồng Tháp.

 

Bước đầu có thể khẳng định, Đồng Tháp chưa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng đến thời điểm này.

Ngọc Hân