Xuất bản thông tin

null Đại hội Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ vi, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ vi, nhiệm kỳ 2022 - 2024

          Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tại Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Đại hội chi Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2024, với sự tham dự của Đảng ủy Sở, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông.

        Trong nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn đã gặt hái được nhiều thành công, hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ trước đã đề ra. Ban chấp hành cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024, với 05 đồng chí, gồm Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 Ủy viên Ban Chấp hành.

Hình 1: BCH nhiệm kỳ mới ra mắt trước Đại hội

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Ngọc, thay mặt Đảng ủy, ghi nhận những cống hiến của Chi đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Đồng chí yêu cầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế đã nêu trong Đại hội, xây dựng các phong trào mang đậm dấu ấn, giữ vững phong trào để phát triển lớn mạnh hơn, tạo nhiều bức phá sáng tạo, đặc biệt là phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.

          Cùng với những ý kiến quý báu từ đồng chí Phạm Minh Ngọc, đồng chí Nguyễn Minh Trung thay mặt Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã gợi ý nhiều nội dung liên quan đến nhiệm vụ của thanh niên gắn kết với chuyển đổi số của tỉnh, định hướng về công tác đoàn cho chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

          Với khẩu hiệu “Thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông đổi mới, sáng tạo, xung kích trong chuyển đổi số”, các Đoàn viên Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông quyết tâm thực hiện Nghị quyết đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ tới.

GEM