Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp được bầu 08 đại biểu quốc khóa XV tại 03 đơn vị bầu cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp được bầu 08 đại biểu quốc khóa XV tại 03 đơn vị bầu cử

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; với tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184.

 

Ảnh minh họa

          Tỉnh Đồng Tháp có 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; cụ thể:

          - Đơn vị số 1: gồm thành phố Hồng Ngự và các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 02 (hai).

          - Đơn vị số 2: gồm thành phố Cao Lãnh và các huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 03 (ba).

          - Đơn vị số 3: gồm thành phố Sa Đéc và các huyện: Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 03 (ba).