Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Cao Lãnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Buổi giới thiệu về Chuyên đề nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy Cao Lãnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Buổi giới thiệu về Chuyên đề nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2022, Huyện ủy Cao Lãnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi giới thiệu trao đổi về Chuyên đề nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số cho hơn 70 cán bộ, công chức, viên chức là Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, phòng, ban chuyên môn tại điểm cầu huyện và 18 điểm cầu UBND các xã, thị trấn.

Hình ảnh: diễn giả đang trình bày tham luận

          Mời tham dự và trình bày chuyên đề là diễn giả Lê Nguyễn Hồng Phương - Ủy viên Trung ương Hội tin học Việt Nam, Phó Chủ tịch JCI Việt Nam NK 9-10, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Bình Dương Khoá IV.

          Qua nội dung trình bày của diễn giả đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ hơn thế nào là chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; địa phương cần làm gì để thực hiện chuyển đổi số; cùng một số gợi ý về các giải pháp chuyển đổi số riêng đối với một huyện là thuần là nông nghiệp như huyện Cao Lãnh.

          Chuyển đổi số không phải là làm thêm việc, mà đó là một cách làm mới để giải quyết công việc đang làm đơn giản hơn. Chuyển đổi số trong CQNN là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan Trung ương và tương đương với đó là hoạt động phát triển chính quyền số, đô thị thông minh của chính quyền các cấp ở địa phương.

          Từ đó, diễn giả đặt vấn đề và giải đáp cho câu hỏi lớn “Chuyển đổi số như thế nào và bắt đầu từ đâu với mỗi tổ chức, phòng ban, xã phường” và đưa ra đề xuất đối với Lãnh đạo của huyện triển khai xây dựng chiến lược chuyển đổi số riêng dựa vào Kế hoạch, chiến lược chuyển đổi số của tỉnh và thế mạnh đặc thù của địa phương.

         

Hình ảnh: quang cảnh các đại biểu tại buổi tham luận

          Kết thúc trình bày của diễn giả, ông Lê Chí Thiện – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, xã, thị trấn của huyện phải xác định được vị trí hiện tại của địa phương mình ở mức nào và cần làm gì trong thời gian tới để thúc đẩy chuyển đổi số.

GEM