Xuất bản thông tin

null Thí điểm Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Thí điểm Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nhận biết được rào cản lớn nhất khi thực hiện chuyển đổi số đối với người dân là còn tâm lý ngại, thiếu kỹ năng khi tiếp cận ứng dụng công nghệ số, nhất là người dân khu vực nông thông, biên giới; Trong khi đó, mỗi địa phương có một số đặc thù riêng, cơ sở hạ tầng chưa phát triển đồng bộ giữa các khu vực trên địa bàn tỉnh…Do đó, ngày 30 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Đề án Thí điểm thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Mỗi địa phương sẽ lựa chọn 01 khóm/ ấp để thí điểm thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng theo sự hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và đặc điểm riêng của địa phương.

Mục đích của việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng là tạo ra lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, khóm, ấp. Qua đó cập nhật kiến thức cho người dân, thúc đẩy người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số, đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Với thành phần nồng cốt là Đoàn viên thanh niên cùng với Ban nhân dân Khóm Ấp, các đoàn thể trên địa bàn, Tổ CNSCĐ triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kỹ năng số và sử dụng các dịch vụ số do tỉnh cung cấp như dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị qua ứng dụng e-Đồng Tháp và một số dịch vụ liên quan đến y tế, giáo dục… Hỗ trợ người dân, hộ sản xuất trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như Postmart.vn, Voso.vn.. Hướng dẫn mở cửa hàng số, mở tài khoản thanh toán trực tuyến,… sử dụng các nền tảng số để quảng bá sản phẩm, tạo thương hiệu cho các sản phẩm OCOP của tỉnh….

Đến thời điểm hiện tại đã có 9/12 huyện thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 60 thành viên. Các địa phương còn lại đang hoàn tất việc thành lập Tổ và xây dựng kế hoạch hoạt động Quý III và Quý IV năm 2022 với 02 chuyên đề trọng tâm: “Đẩy mạnh các hoạt động phát triển thanh toán số và phát triển thương mai điện tử dành cho Hộ kinh doanh, tiểu thương tại các chợ, Trung tâm thương mại, hộ kinh doanh sản phẩm OCOP” và “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4, bưu chính công ích và thu thập số liệu địa chỉ số (Vpost code)”.

GEM