Xuất bản thông tin

null Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Đồng Tháp năm 2022-2026 và ra mắt Tổ Tham vấn chuyển đổi số cấp tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Đồng Tháp năm 2022-2026 và ra mắt Tổ Tham vấn chuyển đổi số cấp tỉnh

Chiều ngày 19/5/2022, Tại hội trường UBMT TQ VN tỉnh Đồng Tháp, tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Đồng Tháp năm 2022-2026 và ra mắt Tổ Tham vấn chuyển đổi số cấp tỉnh. Tham dự có Ông Đoàn Thanh Bình – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Huỳnh Minh Thức – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh Đồng Tháp cùng với các đồng chí là Lãnh đạo Ban, Bộ phân tỉnh đoàn và phòng chuyên môn Sở Thông tin Tryền thông. Đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí trong Đội hình Tham vấn chuyển đổi số cộng đồng cấp Tỉnh, các bạn đoàn viên, thanh niên trong Tổ Thanh niên chuyển đổi số cộng đồng của các đơn vị, thường trực các đơn vị trực thuộc tỉnh đoàn, đại diện các doanh nghiệp Viettel Đồng Tháp, VNPT Đồng Tháp, Bưu điện tỉnh.

Hình ảnh: Lễ Ký kết giữa 2 đơn vị

Chương trình phối hợp hoạt động nhằm mục đích tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp. Nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về sứ mệnh tiên phong trong chuyển đổi số của tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn, chú trọng tính hiệu quả và tính tiên phong của Đoàn Thanh niên, chuyển sinh hoạt lên môi trường số. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên trong công cuộc chuyển đổi số của Tỉnh.

          Chuyển đổi số là quá trình đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Chuyển đổi số là nhiệm vụ cấp thiết của cả nước nói chung, của tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Do đó sự ký kết giữa 2 đơn vị sẽ là sự kiện đánh dấu sự hợp tác giữa 02 đơn vị để cùng nhau đẩy mạnh việc chuyển đổi số trên mảnh đất Sen hồng Đồng Tháp.

          Nhân cơ hội này, Tỉnh đoàn cũng xin ra mắt giới thiệu Đội hình Tham vấn chuyển đổi số cấp Tỉnh có các thành viên là Sở Thông tin và Truyền thông, BTV Tỉnh đoàn Đồng Tháp, các doanh nghiệp : Viettel Đồng Tháp, VNPT Đồng Tháp, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp. Song song đó, 12 huyện, thành phố các Thành đoàn và Huyện đoàn cũng tổ chức thành lập Đội hình Thanh niên chuyển đổi số cấp huyện.

Hình ảnh trao Quyết định thành lập cho thành viên Tổ Tham vấn Chuyển đổi số

          Đội hình Tham vấn chuyển đổi số cấp tỉnh sẽ là cánh tay hỗ trợ đắc lực để triển khai các hoạt động chuyển đổi số trên cả 3 phương diện: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Hình ảnh: Ông Đoàn Hùng Vũ giới thiệu về chuyển đổi số với các đoàn viên thanh niên

          Cuối chương trình ký kết, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông ông Đoàn Hùng Vũ giới thiệu, trao đổi thảo luận với các đoàn viên về Chuyển đổi số, các định hướng về chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.

          GEM