Xuất bản thông tin

null Tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh

Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 27/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 07/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh: Quang cảnh buổi tập huấn

Thành phần tham dự buổi tập huấn là Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đến với buổi tập huấn, Ban Tổ chức mời Ông Quan Minh Tâm Chuyên viên an ninh hệ thống ứng dụng Bộ phận An ninh ứng dụng - Trung tâm Dịch vụ miền Nam - Công ty An ninh mạng Viettel chia sẻ những thông tin về vấn đề an toàn thông tin và tấn công mạng trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung xoay quanh các vấn đề về các cuộc tấn công mạng năm 2022 và xu hướng tấn công mạng năm 2023; Các rủi ro ảnh hưởng đến người dùng và hạ tầng CNTT tại cơ sở; Một số phương pháp nhận biết và các tiêu chuẩn sử dụng để xác định nhanh các lỗ hỏng ứng dụng web và hạ tầng máy chủ; Giới thiệu một số công cụ rà soát an toàn ứng dụng web và hệ thống máy chủ dịch vụ.

Trong buổi tập huấn, các đại biểu tham dự còn được chuyên gia trình diễn trực tiếp hình thức tấn công thực tế vào tin nhắn số điện thoại của một trong đại biểu tham dự hội nghị để các đại biểu nhìn thấy được sự nghiêm trọng trong vấn đề mất an toàn thông tin.

Thông qua buổi tập huấn, Ban Tổ chức mong đợi sẽ mang lại cho các đại biểu những kiến thức cần thiết để kịp thời ứng phó, xây dựng phương án đảm bảo an toàn thông tin tại đơn vị, địa phương; Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về tình hình an toàn thông tin treen địa bàn tỉnh.

GEM