Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và thực hiện chuyển đổi số tại các địa phương, chuẩn bị kết nối với CSDL quốc gia về Dân cư

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và thực hiện chuyển đổi số tại các địa phương, chuẩn bị kết nối với CSDL quốc gia về Dân cư

Lúc 14g ngày 28 tháng 4 năm 2021, Cục Tin học hoá cung với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và thực hiện chuyển đổi số tại các địa phương, chuẩn bị kết nối với CSDL quốc gia về Dân cư với các địa phương, chủ trì là ông Nguyễn Huy Dũng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, chủ trì Hội nghị là Ông  Nguyễn Thành Giang – Phó Giám đốc Sở và Bà Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở cùng với Trung tâm kiểm soát Thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công, Phòng PC06 Công an tỉnh, Phòng CNTT và Trung tâm CNTT và Truyền thông;

Ảnh: Quang cảnh tại Hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị, Cục Tin học hoá hướng dẫn lộ trình triển khai thực hiện nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 gồm có 9 bước triển khai thực hiện gồm:

Và đưa ra một số khuyến nghị giải pháp kỹ thuật nhằm đẩy mạnh cung cấp DCV TT mức độ 4 và đưa ra một số khuyến nghị giải pháp kỹ thuật cũng như bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, Cục Tin học hoá đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, triển khai Nghị quyết Chuyển đổi số.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp thông tin về lộ trình kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Năm 2021, sẽ thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư cho 11 dịch vụ chia sẻ dữ liệu, 236 DVCTT mức độ 4 ưu tiên, dịch vụ xác minh thông tin công dân, hỗ trợ điền tự động thông tin công dân vào các tờ khai biểu mẫu dịch vụ công.

GEM