Xuất bản thông tin

null Phát động Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát động Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”

Xây dựng biểu trưng (logo) về Chuyển đổi số quốc gia là một trong những nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030Ngày 05 tháng 07 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) “Chuyển đổi số quốc gia”,

           Cuộc thi được tổ chức với mục đích phát động xây dựng hình ảnh, thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới, công nghiệp sáng tạo dành cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước.

          Ban Tổ chức nhận hồ sơ từ ngày 05/7/2022 đến hết ngày 05/09/2022. Hồ sơ dự thi gồm: 01 Phiếu đăng ký dự thi; Mẫu tác phẩm dự thi và Bản thuyết minh tác phẩm.

          Hồ sơ dự thi có thể nộp trực tiếp tại địa chỉ: Cục Tin học hoá – Bộ Thông tin và Truyền thông -Tầng 21, tòa nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hoặc trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn).

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 05/7/2022 đến ngày 05/9/2022.

Thời gian Chọn và chấm giải thưởng: Từ ngày 06/9/2022 đến ngày 10/9/2022.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 01 tác phẩm cấp giấy chứng nhận của Bộ Thông tin và kèm tiền thưởng là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng).

Kết quả Cuộc thi được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn)và trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Lễ Tổng kết trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 09/2022 tại Hà Nội (Thời gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức sẽ thông báo sau).

Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia chương trình.

Vui lòng tải Thể lệ cuộc thi tại đây

GEM