Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/8/2022, được sự ủy quyền của UBND Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Huy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ làm Trưởng đoàn cùng với các thành viên là các cơ quan chức năng của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia/Bộ Thông tin và Truyền thông. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra gồm có ông Đoàn Thanh Bình - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các đồng chí tham gia cuộc họp và kết quả kiểm tra thực tế tại Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Cao Lãnh và UBND thị trấn Mỹ Thọ thuộc huyện Cao Lãnh, Đoàn kiểm tra đánh giá về các được của địa phương như sau:

Đồng Tháp đã thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh đã triển khai ứng dụng chữ ký số trên địa bàn từ cấp tỉnh tới cấp xã, việc sử dụng đạt hiệu quả cao, nâng cao giá trị và tầm quan trọng của chữ ký số trong điều hành và thực hiện công việc. Tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) và các cá nhân có thẩm quyền ký ban hành văn bản đã được cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ. Thực hiện tốt công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; ban hành nhiều văn bản có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; triển khai hiệu quả văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong phạm vi tỉnh và đã trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương khác thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia; Đã tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ vào Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư; Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Đồng Tháp cũng đã tích hợp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Hạ tầng kỹ thuật tại tỉnh Đồng Tháp đáp ứng tương đối tốt yêu cầu triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, đảm bảo luôn sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu. Đội ngũ hỗ trợ về quản lý, triển khai chữ ký số trên địa bàn tỉnh có trình độ và năng lực tốt; Tỉnh đã triển khai mã định danh điện tử theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn đã được quan tâm, thúc đẩy. Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp đều có kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh hoặc phối với Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị, trong đó có kiểm tra về tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã được tỉnh Đồng Tháp đưa vào chỉ tiêu đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của tỉnh.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đề xuất một số nội dung Đồng Tháp cần tiếp thục thực hiện trong thời gian tới như: Thường xuyên tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để đảm bảo mọi cá nhân khi được cấp chứng thư số đều biết cách sử dụng; thực hiện ký số tất cả văn bản điện tử theo đúng quy định; ký số tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp; ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn còn một vài tổ chức, đơn vị có sử dụng dịch vụ chữ ký số công cộng để thực hiện giao dịch với cơ quan thuế, kho bạc, bảo hiểm xã hội, đề nghị tỉnh có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo đúng quy định./.

Văn Tiền - CNTT