Xuất bản thông tin

null TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP

Trang chủ Tin tức

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP

Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp cùng các đơn vị Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và một số đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số cho hơn 180 cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp.

Hình ảnh: Ông Đoàn Hùng Vũ giới thiệu nội dng liên quan đến Chuyển đổi số

Lớp tập huấn nhằm trang bị và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp về Đề án Chuyển đổi số của Tỉnh và một số kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng nền tảng công nghệ số; nâng cao hiệu quả công tác và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình hiện nay. Nội dung tập huấn tập trung vào một số vấn đề trọng tâm liên quan đến Chuyển đổi số và lộ trình triển đổi số của tỉnh gồm: nâng cao nhận thức chuyển đổi số và Đề án Chuyển đổi tỉnh Đồng Tháp, Giới thiệu Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp, Triển khai ứng dụng: E-Đồng Tháp, Dịch vụ công trực tuyến, VneID, thanh toán không dùng tiền mặt, Phần mềm quản lý cán bộ hội viên…

Hình ảnh: Quang cảnh tại buổi tập huấn

Thông qua lớp tập huấn Ban Tổ chức mong đợi sẽ mang lại các kiến thức bổ ích cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về công nghệ số; giúp phụ nữ mở rộng hơn cơ hội tiếp cận các nguồn thông tin về lộ trình chuyển đổi số tỉnh, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp. Từ đó thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện của đất nước; đồng thời góp phần định hướng hoạt động, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của các cấp Hội Phụ nữ trong thời gian tới.

GEM