Xuất bản thông tin

null Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức xã

Sáng ngày 24/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức 11 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

 

Điểm cầu chính tại Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, công nghệ số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức của xã tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức của xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin đạt 100%.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức trực tuyến Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức xã, tại điểm cầu chính ông Trần Nghĩa Phương (giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp) báo cáo chuyên đề Chuyển đổi số cấp xã; an toàn thông tin và 11 điểm cầu cuối tại UBND các xã.

Ông Trần Nghĩa Phương (Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp)

Qua lớp tập huấn, cán bộ, công chức xã kịp thời nắm bắt những kiến thức về Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; kỹ năng làm việc trong môi trường số, an toàn thông tin trong chuyển đổi số; tuỳ tình hình thực tế của địa phương, các xã sẽ xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số cấp xã, triển khai mạng lưới chuyển đổi số tại địa phương trong thời gian tới.

TTCĐS