Xuất bản thông tin

null Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Năm 2021, Chiến dịch Giờ Trái đất sẽ được thực hiện bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương, theo đó các hoạt động sẽ được thực hiện theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, rộng rãi. Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021.

Ảnh minh hoạ

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 27/3/2021 trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này nhằm kêu gọi các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất và sử dụng điện tiết kiệm, sống thân thiện với môi trường, góp phần chống biến đổi khí hậu thiết thực, hiệu quả hơn; nâng cao nhận thức trong cộng đồng, dân cư, mỗi gia đình, doanh nghiệp, từ đó có những hành động cụ thể, tích cực hưởng ứng các hoạt động tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện và chống biến đổi khí hậu.

Ngọc Hân