Xuất bản thông tin

null Công ty Cổ phần In và Bao bì Đồng Tháp nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Chi tiết bài viết Tin tức

Công ty Cổ phần In và Bao bì Đồng Tháp nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 18/3, tại Hội nghị tổng kết thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoạt động in và tổng kết ngành In năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì, Công ty Cổ phần In và Bao bì Đồng Tháp vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực In, Xuất bản và phát hành năm 2020.

Ảnh: Bà Cao Thị Hoa – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao Bì Đồng Tháp nhận Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Năm 2020, mặc dù chịu sự tác động của dịch Covid -19 nhưng với nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty phát động phong trào thi đua hướng vào mục tiêu “Lao động sáng tạo, kinh doanh giỏi, quản lý tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm”. Công ty đã tranh thủ các nguồn vốn thực hiện công tác đầu tư thiết bị máy móc với số tiền gần 13 tỷ đồng, đưa vào vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, chất lượng sản phẩm ổn định, tạo uy tín đối với khách hàng. Kết quả, Công ty đã hoàn thành tốt các gói thầu sách giáo khoa năm 2020, tăng cường nhận nhiều đầu sách in gia công sản lượng trang in gần 3,1 tỷ trang, tăng 1,03% so với năm 2019, tổng doanh thu 88 tỷ đồng, tạo thu nhập bình quân 7,7 triệu đồng/người/tháng (đạt 116,67% so với năm 2019).

            Gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty còn triển khai một số phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, liên tục như: thi đua sản xuất giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; cơ quan đạt chuẩn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; tham gia giao thông an toàn, nếp sống văn minh văn hóa công sở, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,... đều được toàn cán bộ công nhân viên và các bộ phận tích cực hưởng ứng thực hiện./.

Ngọc Hân