Xuất bản thông tin

null Triển khai phối hợp thực hiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai phối hợp thực hiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác

Đồng Tháp là 01 trong 05 điểm cầu thực hiện Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh, Ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2020). 

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện chương trình mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Trong đó, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV6) tổ chức chương trình; đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công sự kiện này. Cùng với đó, các ngành và địa phương phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Thời gian tổ chức chương trình dự kiến bắt đầu lúc 20 giờ, ngày 19/5/2020. Điểm cầu Đồng Tháp thực hiện tại Quảng trường Văn Miếu (thành phố Cao Lãnh).

Đồng Tháp (làng Hòa An xưa) là nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó những năm tháng cuối đời để truyền bá chủ nghĩa yêu nước trong nhân dân và bốc thuốc, chữa bệnh cho bà con. Tại đây (phường 4, thành phố Cao Lãnh) có mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và được trùng tu thành Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có hướng dẫn đến các ngành, địa phương về nội dung, hình thức và các hoạt động tuyên truyền. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan thông qua nhiều hình thức, triển lãm, trưng bày, giới thiệu về Bác Hồ v.v..
 

Nguồn dongthap.gov.vn