Xuất bản thông tin

null Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thảm họa do thiên tai

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thảm họa do thiên tai

Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi thiên tai, do vậy, khi xảy ra thiên tai, sự cố các ngành, địa phương cần chủ động rà soát, xây dựng phương án ứng phó đối với từng loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra để chủ động triển khai ứng phó.

 

 

 

Nguồn TTXVN