Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Chi tiết bài viết Tin tức

Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tỉnh Đồng Tháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, các thủ tục hành chính theo Mô hình hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà và Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh.

 

Các cơ quan, đơn vị luôn chủ động, đẩy mạnh kết nối thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để mang lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.