Xuất bản thông tin

null Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển lãm sách, tư liệu về Người theo hình thức trực tuyến.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 19/5 - 30/5, với hàng trăm đầu sách, cùng 1.000 tư liệu quý kể về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sàn Book365.vn

 

Triển lãm chia làm 5 khu trưng bày chính: Khu giới thiệu những câu chuyện về Bác với 130 câu chuyện nổi bật; Khu trưng bày sách của Bác, trong đó nổi bật là bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản theo hình thức điện tử và bộ 5 tác phẩm là bảo vật quốc gia bao gồm: Đường Kách mệnh, Nhật ký trong tù; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước; Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm sách góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngọc Hân