Xuất bản thông tin

null Tình hình an toàn thông tin tháng 4 năm 2021 và thống kê kết nối chia sẽ thông tin về mã độc

Chi tiết bài viết Tin tức

Tình hình an toàn thông tin tháng 4 năm 2021 và thống kê kết nối chia sẽ thông tin về mã độc

Trong tháng 4, Cục An toàn thông tin đã gửi 02 cảnh báo lây nhiễm mã độc gồm xử lý chiến dịch tấn công có chủ đích trên không gian mạng Việt Nam; cảnh báo 04 lỗ hỏng mới ảnh hưởng nghiêm trọng tới máy chủ thư điện tử Exchange Server và hướng dẫn khắc phục;

          Về tình hình lây nhiễm mã độc trên cả nước, hệ thống kiểm tra của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận 981.811 địa chỉ IP nằm trong mạng botnet, trong đó 469 IP của cơ quan, tổ chức nhà nước tăng 5,63% so với tháng 3 năm 2021.

          Về tình hình chia sẽ dữ liệu theo Chỉ thị 14/CT-Ttg, đến hết tháng 4 năm 2021, cả nước đã có 81 đơn vị thực hiện tốt việc kết nối chia sẻ thông tin về mã độc với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

          Trong tháng 4, Hệ thống NCSC đã ghi nhận có 1.197 điểm yếu, lỗ hỏng an toàn thông tin tại các hệ thống thông tin của các địa phương. Lỗ hỏng gây mất an toàn thông tin tồn tại trên nhiều máy tính kết nối, chia sẽ thông tin. Cục ATTT chỉ đạo Trung tâm NCSC triển khai đánh giá, xác định các lỗ hỏng nguy hiểm, có ảnh hưởng đến diện rộng và hướng dẫn các bộ ngành địa phương phối hợp khắc phục. Đặc biệt là các lỗ hỏng đang được các nhóm tấn công lợi dụng để thực hiện tấn công APT.

GEM