Xuất bản thông tin

null Tập huấn cập nhật thủ tục hành chính và bàn giao tài khoản quản trị Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn cập nhật thủ tục hành chính và bàn giao tài khoản quản trị Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp

         Từ ngày 22/12/2021 đến ngày 24/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đơn vị triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn cập nhật thủ tục hành chính và bàn giao tài khoản quản trị Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công đối với 35 công chức phụ trách công nghệ thông tin của 18 Sở, Ngành tỉnh.

(Hình ảnh buổi tập huấn cho Sở LĐ,TB&XH, Sở KHCN và Ban Quản lý KKT)

Tại buổi tập huấn, công chức các Sở, Ngành tỉnh được báo cáo viên hướng dẫn và thực hành thao tác các chức năng cập nhật thủ tục hành chính trên Hệ thống, bao gồm: thêm mới, sửa, xóa, hiệu chỉnh quy trình thủ tục, bước xử lý, thời gian xử lý hồ sơ, thời gian bước xử lý hồ sơ, mức độ dịch vụ công,...

Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ công chức phụ trách công nghệ thông tin của Sở, Ngành tỉnh nâng cao trách nhiệm và chủ động thực hiện cập nhật TTHC khi có thay đổi về tên, quy trình nội bộ, thời gian xử lý, mức độ dịch vụ công,...

Yến Nhi