Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Ngày 19/02, UBND tỉnh Đồng Tháp công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024.

 Năm 2023, đối với cơ quan cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có PAR Index cao nhất với 94,72%, Sở Tài nguyên và Môi trường có PAR Index thấp nhất là 83,18%. Đối với các địa phương, huyện Châu Thành đạt PAR Index cao nhất là 90,79% và thấp nhất là huyện Thanh Bình với 80,37%.

Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính như: 100% hồ sơ, thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả trước và đúng hạn; chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân về phục vụ hành chính ở mức cao; không có phản ánh, kiến nghị liên quan đến thực hiện thủ tục hành  chính; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính; là đơn vị đi đầu về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số…nhiều năm liền đều nằm trong top 5 các sở, ban, ngành có điểm số cao về cải cách hành chính.

Xem kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 tại đây./.

An Nhiên