Xuất bản thông tin

null Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Tin tức

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Ngày 29/2, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Lâm Thanh Thủy vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp, được phê duyệt cụ thể như sau:

1. Tổng số vị trí việc làm: 10 vị trí, trong đó:

a) Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí;

b) Nhóm nghiệp vụ chuyên ngành: 02 vị trí;

c) Nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 04 vị trí;

2. Danh mục vị trí việc làm:

STT

Tên vị trí việc làm

Hạng chức danh nghề nghiệp

Số người làm việc theo VTVL

I

Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc quản lý, điều hành

09

1

Giám đốc

Hạng III trở lên

01

2

Phó Giám đốc

Hạng III trở lên

02

3

Trưởng phòng

Hạng III

03

4

Phó Trưởng phòng

Hạng III

03

II

Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc nghiệp vụ chuyên ngành

17

1

Công nghệ thông tin hạng III

Hạng III

14

2

An toàn thông tin hạng III

Hạng III

03

III

Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc nghiệp vụ chuyên môn dùng chung

03

1

Kế toán viên

Hạng III hoặc tương đương

01

2

Văn thư viên

Hạng III hoặc tương đương

01

3

Chuyên viên về Hành chính – Văn phòng

Hạng III hoặc tương đương

01

4

Nhân viên Thủ quỹ

Hạng V hoặc tương đương

Kiêm nhiệm

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

An Nhiên